Családjog

A családjog szabályozza különösen a házasság megkötését, hatását, és a házastársak közötti személyi és vagyoni viszonyokat, valamint annak megszűnését is. E jogterület kiterjed egyebek mellett az élettársi kapcsolatok családjogi hatásaira, a rokonságra, az örökbefogadásra, a szülői felügyeletre, a leszármazáson alapuló rokoni kapcsolatra, az apasági vélelemre és annak megtámadhatóságára, a házastársi, az élettársi, a rokontartásra, a gyámságra is.

Bármilyen családjogi problémába ütközik Ön, keressen fel megfelelő ügyvédet, hogy a jogi lehetőségeit ismerve tehesse meg a következő lépést! A tisztán látáshoz mindenképpen fontos, hogy a megfelelő tájékoztatást megkapjuk ügyfeleink részéről. A tényeket ismerve tudjuk felvázolni a jogi lehetőségeket is.

A családjogi kérdésekben nem minden esetben a bíróság, hatóság előtti elszánt küzdelem a legjobb út. Nem könnyű emberi csalódásokon, érzelmeken, megbántottságon, sérelmeken felülemelkedni, de gyakran az aprólékosan kidolgozott és megvitatott megállapodással többet érünk el. Igaz lehet ez a bontóper ("válóper") során, az élettárs kapcsolat rendezése, a szülői felügyelet, a gyermek elhelyezése, nevelése, gondozása, tartása, a tartásdíj bármely részkérdésével összefüggésben is. Előzetes viták itt is vannak, de az eljárás maga már rugalmasabban folyik.

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Tiba Zsolt ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak
Copyright © 2017. Minden jog fenntartva.