Ingatlanjog

Ingatlant időnként értékesítünk vagy veszünk, ez akár a teljes vagyonunkat érinti, illetve hosszú időre befolyásolja életünket. Ingatlant kifejezetten üzleti, vállalkozási okból is szerezetünk, értékesíthetünk, megterhelhetünk, biztosítékul adhatunk vagy kérhetünk, bérelhetünk, bérbe adhatunk. Megannyi lehetőség, sok veszéllyel, amelyeket ismerni, elkerülni érdemes.

Egy bérleti szerződés, adásvételi szerződés megfogalmazása, összeállítása is nagyban befolyásolja a felek jogainak érvényesíthetőségét, a kötelezettségek kikényszeríthetőségét.

Felkészülten kell állnunk arra az esetre is, ha a szomszéddal gyűlik meg a bajunk (pl. az áthajló ágak, a panoráma csökkenése, illetve az elhanyagolt ingatlanok miatti értékvesztés miatt), tudnunk érdemes, hogy milyen jogaink és kötelezettségeink vannak.

Fontos, hogy megfelelő jogi segítséget vegyünk igénybe. Ez nem minden kérdésben jelenti kizárólag ügyvéd bevonását, vannak olyan kérdések, amelyekben én magam is pl. közjegyző felkeresését javasolom. Amennyiben az indokolt, illetve szükséges, az ügyvéd képviseli Önt a földhivatalok előtt, megszerkeszti, ellenjegyzi a szerződéseket és más okiratokat, megfelelő tájékoztatást nyújt a felmerülő kérdésekben.

Irodánk az adásvétel, bérlet, ajándékozás, haszonbérlet és egyéb ingatlanjogi ügyletek során, illetve azokhoz kapcsolódóan jogi konzultációt, teljes körű ügyintézést biztosít (a szerződés összeállítását, okiratszerkesztést, illetve véleményezést , valamint az eljárást és képviseletet az illetékes Földhivatal előtt).

Kiemelt figyelmet fordítunk az Ön jogvédelmére, az ingatlan valódi tulajdonosa, az összes szerződő fél személyének, jogszabályoknak mindenben megfelelő azonosítására, okiratai érvényességének ellenőrzésére az un. Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer (JÜB) alkalmazására. Ez utóbbi rendszer a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) kezelésében lévő olyan szolgáltatói keretrendszer, amely - megfelelő jogosultság, technikai feltételek esetén, amellyel az irodánk részéről eljáró ügyvéd rendelkezik - a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében meghatározott személyi- és okmány-nyilvántartásokból elektronikus úton szolgáltat adatokat a személyazonosság-, illetve az okmányvalódiság megállapításához, továbbá lakcím-tudakozódáshoz.

Az ingatlan-nyilvántartás közhitelesen tartalmazza az ingatlant érintő (bejegyzett) jogokat és tényeket, ezért megvizsgáljuk az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokat.

Időnként talán túlzottnak is tűnhetne az óvatosságunk, precizitásunk azok számára, akik még nem tapasztalták a fejünk utólagos falbaverésének hiábavalóan fájdalmas érzését, de ne feledje, hogy ez az óvatosság gyakran a vagyonunk jelentős részét, ha nem egészét veszélyeztető, sok energiát, hosszú időt felemésztő problémák megelőzését eredményezi.

Ne feledje, hogy bármely, ingatlannal kapcsolatos ügyében az Ön és hozzátartozói, akár a még meg sem született gyermek, unoka jövője nyugalma, biztonsága érdekében mielőbb érdemes ügyvédhez fordulnia!

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Tiba Zsolt ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak
Copyright © 2017. Minden jog fenntartva.